El Gremi Informa - Butlletins

B0017 Calendari Festes Laborals Any 2005 2004-07-08 
Calendari Oficial de Festes Laborals per a l´Any 2005 
B0016 carta certificat contratistas 2004-07-06 
Carta de presentació de la nova Llei General Tributària, sobre l´emissió de certificats en relació al nou supòsit de responsabilitat per persones o entitats que contractin o subcontractin l´execució d´obres o prestació de serveis. Per tenir informació de la Llei, podeu entrar en LEGISLACIÓ-Generica. 
B0015 Nova Junta Directiva 2004-07-01 
Nous responsables en els diferents carrecs de la Junta Directiva del Gremi. 
B0014 Asamblea General 2004-06-01 
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria  
B013 Circular informativa, núm. 13, juny-juliol de 2002 2002-07-15 
Campanya d'inspeccions de la Generalitat de Catalunya. La prevenció de riscos laborals i les inspeccions de treball. ¿Qué hacer ante una inspección de prevención de riesgos laborales?.  
B012 Circular informativa, núm. 12, maig de 2002 2002-05-15 
Campanya d'inspeccions de la Generalitat de Catalunya. Els drets de l'usuari.  
B011 Circular informativa, núm. 11, abril de 2002 2002-04-15 
Oferta d'una empresa per a la creació d'una xarxa de SAT. Les Juntes Arbitrals de Consum: el camí més fàcil. La pàgina web del Gremi. 
B010 Circular informativa, núm. 10, març de 2002 2002-03-15 
Oferta d'una empresa per a la creación d'una xarxa de SAT. La página web del Gremi. 
B009 Circular informativa, núm. 9, febrer de 2002 2002-02-15 
La página web del Gremi. La nova garantia europea.  
B008 Circular informativa, núm. 8, gener de 2002 2002-01-27 
Oferta de una empresa de calefacción para creación de una red de SAT. Increment de les quotes del Gremi. El nou Decret de protecció dels drets de l'usuari. Evitar la publicidad engañosa. 
B007 Circular informativa, núm. 7, desembre 2001 2001-12-25 
Licencia actividades y apertura. Supressió de l'obligació del llibre de matrícula del personal. Calendari laboral de l'any 2002 a Catalunya. Arriba l'euro (final). 
B006 Circular informativa, núm. 6, oct.-nov. 2001 2001-11-25 
Xerrada al Gremi. Calendari laboral 2002. Arriba l'euro (3). Aprovat el RD sobre Legionella. 
B005 Circular informativa, núm. 5, setembre 2001 2001-09-25 
Mesa redonda:“El nuevo decreto de protección de los derechos del usuario y las nuevas garantías europeas: la problemática para el profesional”. Arriba l'euro (2).  
B004 Circular informativa, núm. 4, juliol 2001 2001-07-25 
Arriba l'euro (1). Xarrada sobre l'euro. Publicació del conveni col.lectiu del sector del comerç del metall. L'acord del Gremi amb la UPM i Telefónica. Oferta de l'empresa Fernández y Böhringer. 
B003 Circular informativa, núm. 3, juny 2001 2001-06-25 
Oferta de l'empresa Fernández y Böhringer. Aclariment sobre l'acord del Gremi amb la UPM i Telefónica. Xerrada sobre l'arribada de l'euro. 
B002 Circular informativa, núm. 2, maig 2001 2001-05-25 
Acord del Gremi amb la UPM i Telefònica. Ofertes de llibres sobre la nostra activitat. L'enquesta del Gremi. 
B001 Circular informativa, núm. 1, abril 2001 2001-04-25 
Presentació. Acord amb la UPM i Telefònica. La nostra pòlissa de responsabilitat civil. Drets de l'usuari. Els has de conèixer. Els has de respectar.