Presentació

Ja fa més de vint anys de treball i servei als nostres agremiats, i volem agrair-vos la confiança demostrada al llarg d'aquests anys. Sou vosaltres els qui ens impulseu a continuar amb entusiasme la nostra tasca. El Gremi va ser creat amb l´objectiu de dignificar la professió i per solucionar el problema de la manca de suport que es troben moltes empreses del sector. Va néixer de les inquietuts d´un bon nombre de professionals del sector, per defensar, enfortir i ennoblir la nostra professió i les nostres empreses. I per aixó va néixer com una organització sense ànim de lucre, perquè tot és i repercuteix en els nostres agremiats. El Gremi és conscient del fet què pertanyem a un sector económic que cada dia és més exigent, i per aixó apostem per les polítiques de caire innovador que ens permeten oferir una garantia de qualitat i continuïtat en els nostres serveis.

Apostem per les polítiques de caire innovador

És per tot aixó que va aperéixer el Gremi, amb el ferm propósit de solucionar aquestes situacions que ens estan desgastant individualment però que, en l´àmbit del Gremi, amb l´ajut de tots, hem de contribuir a ordenar. En el nostre Gremi tenen cabuda tots els professionals dedicats a la reparació i el manteniment d´una varietat de serveis (gamma blanca, PAE, calefacció, aire acondicionat, etc.). Per aixó, la nostra associació s´ha organitzat buscant reflectir aquest fet diferenciador, per poder representar a tots els sectors que es dediquen a aquestes tasques.El Gremi està regit pels seus Estatuts, que estableixen la creació d´una Junta directiva, elegida per l´Assamblea General d´agremiats. Aquesta Junta Directiva serà l´organ de control de les activitats de la nostra organització, a més d´establir les seves polítiques d´actuació i aprovar els diferents projectes iniciats per la Secretaría del Gremi.

Gremi Reparadors i Mantenidors de Catalunya - C/ Paris, 45-47 Entlo 3ª - 08029 Barcelona - Tel 93 3224952 - informacio@gremireparadors.com