Sol.licitud Inscripció

El Gremi de reparadors i mantenidors d'aparells d'ús domèstic i industrial de Catalunya va ser creat per la representació i defensa dels interessos de l'estament professional. Podràn ser membres del Gremi les empreses individuals i jurídiques, representades per una persona física designada per l'empresa, que, observant de forma lliure i voluntària les disposicions legals vigents i complint les condicions establertes en els seus estatuts, es dediquin a les següents activitats:

- Reparació i manteniment d'aparells electrodomèstics de la línia blanca.
- Reparació i manteniment d'aparells de calefacció.
- Reparació i manteniment d'aparells d'aire acondicionat.
- Reparació i manteniment de petits aparells electrodomèstics.

A més a més, són requisits imprescindibles complir les següents condicions:

- Complir les normes legals, en referència a la protecció dels usuaris, en la reparació d'electrodomèstics.
- Estar en possessió de la llicència municipal d'obertura d'establiment.
- Estar inclòs dins dels epígrafs de l'Impost sobre activitats econòmiques corresponents a aquestes activitats.
- Tenir una assegurança de responsabilitat civil, corresponent a les nostres activitats.

Si compleixes aquestes condicions i vols rebre més informació sobre el nostre Gremi o sobre la forma de poder convertir-te en membre, envia'ns les següents dades i ens posarem en contacte amb tu, el més aviat possible:

Dades de l'empresa

Nom de l'empresa:
Activitat: Gamma:
Domicili:
Població: CP:
Telèfon: Fax:
e-mail/web:

Dades del representant de l'empresa:

Representant:
Càrrec a l'empresa:
DNI/NIF: